ASTRĀLĀ ENERĢIJA

Šīs diskusijas valoda latviešu. Diskusija lasīta 337 reizeshttps://www.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?action=like&app_id=1430199483875690&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2a547eb7f5dd14%26domain%3Dwww.astral-temple.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.astral-temple.com%252Ff1eb8dbd6d620cc%26relation%3Dparent.parent&container_width=970&href=https%3A%2F%2Fwww.astral-temple.com%2Flv%2Fdiscussion%2Fastrala-energija%2Fhttps%253A%252F%252Fwww.astral-temple.com%252Flv%252Fdiscussion%252Fastrala-energija%252F&layout=button_count&locale=lv_LV&sdk=joey&share=false&show_faces=false&width=90Varis2019.07.23. 11:58Sāksim tēmu par astrālu.Varis2019.09.03. 09:31Kas tad ir astrāls?, daudz ir publicēts internetā informācijas par astrālu, bet praktiski ar vārdiem aprakstīt to nevar, tas ir jāredz.Nemēģiniet astrālu ieraudzīt ar savām acīm.To nevar ar parasto redzi ieraudzīt.Daudziem cilvēkiem ir astrālā redze, ar kuras palīdzibu var ieraudzīt gan garus ,gan enerģētiskas būtnes ….Šādus cilvēkus klasificē kā ekstrasensus.
Astrāls, astrālā pasaule ir vistuvāk fiziskai,…protams ir arī augstāka plāna dimensijas.kā mentālā un citas.
Astrāks satur informāciju par visu cilvēku pagātni,tagadni,nākotni,tur atrodās visas cilvēku domu formas,slimības, enerģētiskie bojājumi,lāsti, nolādējumi….mērķi, vēlēšanās.
Astrālā redze.Kā ieraudzīt astrālu? Vai tās ir astrālās acis? Astrālā redze atšķirās no fiziskās,jo tā redz uzreiz visu, visos virzienos.Nav jagriež galva ,lai ieraudzītu sev aizmugurē kaut ko,astrālam ķermenim nav fizisku orgānu, tas ‘peld telpā’,

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8123983324224458&output=html&h=200&slotname=1866614357&adk=3048671118&adf=1193455861&pi=t.ma~as.1866614357&w=881&fwrn=4&lmt=1630301657&rafmt=11&psa=0&format=881×200&url=https%3A%2F%2Fwww.astral-temple.com%2Flv%2Fdiscussion%2Fastrala-energija%2F&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjg0IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1630301656238&bpp=15&bdt=2498&idt=1001&shv=r20210824&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=2602696494779&frm=20&pv=1&ga_vid=998497545.1630301657&ga_sid=1630301657&ga_hid=1118908052&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=262&ady=704&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062297&oid=2&pvsid=266414658236321&pem=127&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=0g1jknISFg&p=https%3A//www.astral-temple.com&dtd=1038rotē .Šāda sfēriska redze dezorjentē cilveku sākumā, pēc tam var pierast.
Astralā projekcija līdzinās fiziskam ķermenim.Izejot astrālā ir jākontrolē sevi, jāzin ,kādēļ esat astrālā…jāfokusējās uz vienu mērķi.Varis2019.09.03. 09:34Astrāls regulē cilvēku un sabiedrības dzīvi.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8123983324224458&output=html&h=280&slotname=7023697525&adk=2460794752&adf=1275956635&pi=t.ma~as.7023697525&w=889&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1630301657&rafmt=1&psa=0&format=889×280&url=https%3A%2F%2Fwww.astral-temple.com%2Flv%2Fdiscussion%2Fastrala-energija%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjg0IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1630301656253&bpp=15&bdt=2514&idt=1122&shv=r20210824&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C881x200&nras=1&correlator=2602696494779&frm=20&pv=1&ga_vid=998497545.1630301657&ga_sid=1630301657&ga_hid=1118908052&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=256&ady=1044&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062297&oid=2&pvsid=266414658236321&pem=127&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=1Qtn1TMZLv&p=https%3A//www.astral-temple.com&dtd=1155Kā ziņo žurnāls ‘’SAScientific Journal’’ grupa zinatnieku no Keiptaunas Universitātes ir izdarījuši sensacionālu atklājumu.Tika saņemti apstiprinājumi,ka mūsu apziņu regulē astrālās būtnes.Man personīgi tas jau ir 10 gadus skaidrs,nodarbojoties ar maģiju ,psihisko enerģiju bieži nākas saskarties ar šīm astrālām būtnēm.
Šī atklājuma nozīme bija tik liela,ka to nācās noslepenot.
Plašai publikai jau sen ir zināms Kirliānu gimenes metode ,kura ļauj nofotografēt enerģētiskos laukus,kuri ir ap bioloģiskiem objektiem.Pētnieki,kuri nodarbojās ar paranormālo parādību pētīšanu, to asociē ar auras eksistenci ap bioloģiskiem objektiem.Daudzos izdevumos var atrast foto ar šo enerģētisko lauku ,daudz publikāciju.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8123983324224458&output=html&h=200&slotname=1866614357&adk=1549332947&adf=1668900435&pi=t.ma~as.1866614357&w=889&fwrn=4&lmt=1630301657&rafmt=11&psa=0&format=889×200&url=https%3A%2F%2Fwww.astral-temple.com%2Flv%2Fdiscussion%2Fastrala-energija%2F&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjg0IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1630301656268&bpp=7&bdt=2528&idt=1235&shv=r20210824&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C881x200%2C889x280&nras=1&correlator=2602696494779&frm=20&pv=1&ga_vid=998497545.1630301657&ga_sid=1630301657&ga_hid=1118908052&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=258&ady=1522&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062297&oid=2&pvsid=266414658236321&pem=127&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=p7znLFm0wa&p=https%3A//www.astral-temple.com&dtd=1272Ir ļoti daudz pierādījumu šo enerģētisko lauku dinamiku ,mijiedarbību ar cilvēka psihofizisko stāvokli.Dienvidāfrikas Keiptaunas Univrsitātes zinātnieku pētījumi paranormālo parādību sakarā ir zinātnes pasaulē radījuši apvērsumu,cilvēka biolauka, auras izpētē ar patentētu ierīci ,kura reģistrē bioloģisko objektu enerģētiku,auru.Šie atklājumi kardināli maina priekšstatu par cilvēku ,kā enerģētisku būtni.
Mērījumu rezultāti tieši norāda uz astrālo būtņu ,garu saiti ar cilvēku,to pierāda nofotografētie spoki,poltergeisti… Bet ortodoksālie zinātnieki joprojām apšauba šo faktu.
Šis atklājums tika patentēts ASV.Pielietojot uzlaboto Kirliani aparātu izdevās ne tikai nofiksēt foto astrāļus,garus,bet arī izpētīt to dinamiskos raksturlielumus,spektru,citus lauka parametrus.
Tika iegūti dati,kuri apstiprinatiešu astrāļu,garu mijiedarbību ar cilvēka auru.
Tālāk pētot so tēmu,varēja apzināties ,kā tas notiek.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8123983324224458&output=html&h=280&slotname=7023697525&adk=2460794752&adf=3181044325&pi=t.ma~as.7023697525&w=889&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1630301657&rafmt=1&psa=0&format=889×280&url=https%3A%2F%2Fwww.astral-temple.com%2Flv%2Fdiscussion%2Fastrala-energija%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjg0IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1630301656275&bpp=11&bdt=2535&idt=1500&shv=r20210824&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C881x200%2C889x280%2C889x200&nras=1&correlator=2602696494779&frm=20&pv=1&ga_vid=998497545.1630301657&ga_sid=1630301657&ga_hid=1118908052&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=256&ady=2012&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062297&oid=2&pvsid=266414658236321&pem=127&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&xpc=x81jA0CJVJ&p=https%3A//www.astral-temple.com&dtd=1609Atklājās ,ka tas ir saistīts ar cilvēka bioelektromagnētisko smadzeņu aktivitāti,kura mijiedarbojas ar astrālām būtnēm.Petot šīs korelācijas ,tika konstatēts,kā astrālās būtnes iekļūst cilvēka aurā.Vispirms astrāls sinhronizē savus iekšējos ritmus ar upura ritmiem,tā astrāļi nokļūst aurā.Pēc tam notiek cilvēka iekšējo ritmu maiņa astrāļu labā.Beigās šos pētījumu rezultātus noslepenoja.
Astrālās būtnes var iedalīt 2 grupās:melnie un tīrie-baltie.Paši nosaukumi jau liecina par daudz ko.Abi atsķirās kā spektrāli, tā dinamiski.Melnie visu laiku mēģina ielīst cita aurā.Baltie to nedara.Melnie rada nepamatotu agresiju.Baltiem bija stabils psihofiziskālais stavoklis.Liels cilvēku skaits eksperimentos ļāva izdarīt secinājumus.(cietumnieki,politiķi,biznesmeņi..parasti cilvēki.)
Johanesburgā,samitā 2002 gadā tika nofografēti visi politiķi un biznesmeņi.Rezultāti bija satriecoši-visvairāk ar melniem astrāļiem bija inficēti tieš politiķi un biznesmeņi.Cietumniekiem bija vēl vairāk.
Secinajumi: ka milzīgs cilvēku skaits,politiķi, biznesmeņi atrodas melno astrāļu varā,kuri regulē to apziņu un uzvedību.
Tāpēc mēs redzam politiķu neadekvāto rīcību ekonomikā un politikā. Latvija nav izņēmums.Varis2019.09.03. 09:37Astrāla izmaiņas jautājumos rakstiet viav200@mail.ru
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8123983324224458&output=html&h=280&slotname=7023697525&adk=2460794752&adf=1382880627&pi=t.ma~as.7023697525&w=889&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1630301658&rafmt=1&psa=0&format=889×280&url=https%3A%2F%2Fwww.astral-temple.com%2Flv%2Fdiscussion%2Fastrala-energija%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkyLjAuOTAyLjg0IixbXSxudWxsLG51bGwsbnVsbF0.&dt=1630301656286&bpp=4&bdt=2547&idt=1824&shv=r20210824&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C881x200%2C889x280%2C889x200%2C889x280&nras=1&correlator=2602696494779&frm=20&pv=1&ga_vid=998497545.1630301657&ga_sid=1630301657&ga_hid=1118908052&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=256&ady=2502&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=31062297&oid=2&pvsid=266414658236321&pem=127&wsm=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=6&uci=a!6&btvi=5&fsb=1&xpc=HdfCqj0T0t&p=https%3A//www.astral-temple.com&dtd=1878Izmainot astrālu mainās cilvēka fiziskā dzīve, ieprogrammējās vēlamie notikumi, mērķi.dievs92019.09.29. 17:08melnos un baltos astrāļus jūs diemžēl nepareizi apzīmējat ,jo laigan viņiem ir astrāls ķermenis .viņus nesauc par astrālām bētnēm,tie ir visiem zināmie enģeļi.viņi astrāli izkatās kā cilvēki tikai viņiem ir spārni,un viņi iet caur sienām bet cilvēku gars nejiet caur sienām,viņi lido gaismas atrumā,un viņi neiemiesojas cilvēka aurā viņi apsargā ilvēka auru,baltie ir pamat enģeļi,tādi sākumā bija visi balti,bet melni kļuva tad kad viņi parstāja kalpot Dievam,visi melnie kalpo sātanam luceferam velnam.bet uzemes ir viens izņēmuma cilvēka gars kurš var astrali iet caur sienām kā enģeļi,un tas ir alfa omega,radītājs visam astrālajam un fiziskajam.enģeļi ir dažādas kategorijas,ir cilvēku sargi,ir zaldāti karēvji,un ir tadi kas vēro cilvēku,un visu fiksē lai nomirstot var viņu sodīt pēc viņa darbiem.tos cilvēkus kurus apsargā baltais enģelis tiem pēc nāves ir iesēja ceļot baltā enģeļa pavādībā uz Dieva varstības planētu,bet melno enģeļu cilvēki iesprūst uz zemes un bojā cilvēkiem auru un dzīvi,dienās slēpjoties kā vanpīri tumšās pamestās telpās,bet naktīs lavās pie cilvēka uzsūkt enerģiju jo bez cilvēka fiziskās enerģijas gari nevar iztikt.Varis2019.09.30. 09:59Neesmu sastapis tīrus baltos” enģeļus’,’ ne melnos–visi tie ir gari, kuri var pieņemt jebkuru vizuālo izskatu. Visi pieminētie enģeļi ir gari, neko viņi nesargā .Kad gaišreģi paskatās uz šiem enģeļiem bez maskas, tie izrādās ir ragaiņi- melnie.Viņiem patīk slēpt savu būtību, kolīdz noņem maskas – tā paliek skaidrs, ka gari dara visu, lai ačakarētu cilvēku, par to ir ne mazums publikāciju, kā gari diktē cilvēkam viltus informāciju. Cilvēks uzreiz iedomājās, ka nu ir kontakts ar pašu radītāju.Ha-ha.Diemžēl cilvēka dzīvi nosaka astrāls, nevis kaut kādi enģeļi. Jā baznīcas ticīgu cilvēku ,sektantu traktējums ir kļūdains, https://neo-ezoterika.ru/tajny…Lai pievienotu komentāru, vispirms ir jāielogojas portālā

Ieiet | Reģistrēties

Lietošanas noteikumi | Reklāma | Jaunumi | Partneriem

Publicējis intinja

Esmu 60 gadus veca Dzivoju Rezeknes novada

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: