ШЕСТОТО ЧУВСТВО СЕ КРИЕ В КОСАТА

МИСТЕРИИЦЕНТРАЛНИ / 20 АВГ. 2021https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df32687903bfa84%26domain%3Dsvetovnizagadki.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsvetovnizagadki.com%252Ff24e18758f4739%26relation%3Dparent.parent&container_width=548&href=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=large&width=450

индиянец

Отколешно е вярването, че подстригването укрепва шапките, с които природата ни е дарила. Всъщност тяхната функция е да пазят главния компютър (мозъка) от влиянието на външните атмосферни условия. Според древните митове обаче функцията на косъма е много по-сложна, отколкото може би предполагаме.

Когато жената преживява тежко разлъката си с любим човек, най-често си сменя прическата. Посветени люде обясняват това поведение със стремежа на индивида да трансформира негативните чувства в позитивни. Така косата, като най-податлива на експерименти, получава нов цвят, посока или директно отива в коша. „Често такава промяна на стайлинга е подсъзнателен рефлекс да рестартираме нещо в живота си. Но самият акт отива отвъд психологическата символика“, коментират езотерици.

Огледало на човека

„Все още сме на примитивно ниво в осъзнаването си като биоенергийни същества. Ние възприемаме окосмяването едва ли не като някакво бездушно образувание, бреме, с което, виждате ли, можем да си правим, каквото ни хрумне“, коментира радиестезистът инж. Радослав Димитров. По думите му косата е много повече, тя е огледало на състоянието на целия организъм. Дори разкрива някои заболявания, че и френологични особености на индивида.

„Мъжете често се стрижат нула номер. С този акт те нулират стреса, който се е натрупал в техните биологични системи. Същото би могло да се каже в известна степен и за дамите, които драстично сменят прическите си. Променяйки най-високото място от нашата система – главата, ние сякаш пренавиваме целия си житейски часовник“, развива своите схващания метафизикът. По думите му ефектът е силен, защото косата всъщност изпълнява ролята на акумулатор на психо-кинетична и емоционална енергия. В случай, че този буфер липса, както е при плешивите мъже, индивидът ставал по-чувствителен към околните енергии, но и по-склонен към различни заболявания като диабет и хипертония.

„Забелязала съм, че хората с по-рядка коса усещат много слаби трусове. Вероятно науката не подозира, но нашите прадеди са знаели, че дори един косъм да имаме на главите си, то той е продължение на цялата ни биоенергетика, аура и нашата връзка с Космоса“, казва окултистката маг Зорница.

В древните манускрипти се говори, че оредяването на косата се дължи на безпокойства, страхове, смущения на вътрешните цикли на индивида (вероятно свързани с гените, хормоните – б.а.). Обратно, силният скалп, от който можела да се изтъче плитка, е символ на връзката с боговете.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3724712521800685&output=html&h=60&slotname=6149768273&adk=443997982&adf=2242276524&pi=t.ma~as.6149768273&w=468&lmt=1629872951&psa=1&format=468×60&url=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&flash=0&wgl=1&dt=1629872951336&bpp=15&bdt=3381&idt=16&shv=r20210819&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5e194a990b43f85c-22df875fb8c800ca%3AT%3D1629870826%3ART%3D1629870826%3AS%3DALNI_MaRp_58KPhKFxcZYRDQR5BOOxDLYg&prev_fmts=1060×280%2C0x0&nras=1&correlator=8212508839644&frm=20&pv=1&ga_vid=1156139122.1629872950&ga_sid=1629872950&ga_hid=894364828&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=475&ady=2249&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44747620%2C31062297&oid=3&pvsid=467703645581279&pem=737&wsm=1&ref=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fpage%2F3%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CpoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=23&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=NVEOmyNXtJ&p=http%3A//svetovnizagadki.com&dtd=48

Не са малко митовете и легендите, открехващи вратата към голямата тайна на косата. В тях се откриват доста сходства, независимо дали са писани на Изток или на Запад. Основно е вярването, че силата на човека може да се фокусира с формата на плитка. Тя давала здраве и власт над масите. Отрязването й води до някакво свръхестествено изчерпване силите на организма. Така наречената газова принцеса Юлия Тимошенко е класически пример за психотронен контрол с прическа тип ореол. Хитрата украинка не се разделя с плитката си. Според сензационната теория това й осигурявало народна подкрепа, въпреки че и тя била не по-малко корумпирана от властта, с която уж се бори.

Самсон и Далила

В старозаветните писания също се откриват доказателства за неподозираната тайна на косата. Силата на Самсон например, се крие в дългите му коси, сплетени в седем сплитки.

„…И тя го приспа на коленете си, па повика човек, та обръсна седемте плитки на главата му; и тя начена да го оскърбява. И силата му се оттегли от него“, гласи библейският текст.

Според него Самсон притежавал необикновена сила, която вдъхвала страх у враговете му. Съдбата на героя била да освободи Израел от филистимците. Не можейки да го победят, те подкупили любимата му Далила да узнае къде е тайната на неземната му мощ.

Невярната любима разбрала, че войнът е непобедим заради дългите коси, сплетени в седем плитки. След като били отрязани, Самсон изгубил фантастичните си способности и много скоро бил пленен.

Според една трактовка на легендата в седемте плитки на Самсон всъщност се криело древното знание за енергийните центрове на нашето тяло, наречени чакри. А те са точно седем на брой. Най-големите йогини на планетата разказват, че висшето майсторство е в поддържането на енергийния стълб и качването му към последната теменна чакра, която всъщност се намира в скалпа.

Тя се нарича Коронна (Сахасрара). Именно в нея се акумулирала слънчева енергия (Прана) през деня и лунен магнетизъм през нощта. Отшелниците на изток завиват дългите си плитки по строго определен начин, което по думите им увеличавало тяхна виталност, въпреки че не приемали храна.

Прабългарите

Хората от античните балкански култури също смятали, че косата е формирала част от самите тях и не са я рязали. Само когато е идвал определен момент, в който вече се чувствали неудобно, са подрязвали незначително косите си. Това е било една форма на контрол на онези енергии, идещи от Космоса, които те са усещали и възприемали, отдавайки дължимото на околната природа.

В описанията на прабългарите, достигнали до нас, се говори за хора с бръснати глави с по три плитки отзад (перчин). Само кановете и колобрите (жреците) имали привилегията да пускат дълга коса.

В едно изследване на славяните езичници край Балтийско море, където те са запазили обичаите си поради изолираността си, една от характеристиките им била, че се подстригвали и бръснали много рядко в строго определена форма. Това е засвидетелствано и по идолите им, като дълга коса е имал само жрецът.

До към средата на XIX век в някои краища на България се е носел чумбас – гребен, завършващ с дълга плитка. Счита се, че традицията идва още от времената на тракийските воини, носещи прически – бръсната глава с перчем или плитка, описана в Илиада.

Като прабългарско наследство в традиционната българска култура пък е остригването на дете с оставяне на три кичура коса (практикувано при чувашите). Това е било нещо типично за траки (мизи) и пелазги още през второ хил.пр. Христа.

Тази прическа е била разпространена по земите, населявани с българи от дълбока древност. Въпреки превратностите на времето, тя просъществувала в средните векове и се запазила в различните части на българското етническо землище до твърде късно – 30-40-те години на ХХ.

Свръхсетивна антена

Почитането силата на косата откриваме и отвъд океана в коренните жители на Америка – индианците. Счита се, че благодарение на своите дълги коси те имали почти свръхестествена способност да се ориентират и оцеляват. Това било оценено по време на Виетнамската война. От северноамериканските племена са взети най-добрите скаути. По време на тренировки те усещали врага дори докато спели. Преди да заминат на бойното поле обаче, индианците били остригани по войнишки до кожа. В резултат те мистериозно изгубили своята интуиция и нито един не оцелял в джунглата. След този случай е изготвен секретен доклад, който съветва червенокожите във войската да остават с дълги коси и бради.

Според основателя на Бялото братство Петър Дънов космите на човешката глава представляват антени, чрез които човек приема знания от висшите светове. Именно заради това нашите прадеди са имали контрол над стихиите, строили обсерватории, получавали са информация от различни нива на Вселената.

Посветените твърдят още, че косата ни е личен източник на енергии от по-високо качество за човешката виталност. Тя е подарък от природата, увеличава виталността, интуицията и е буфер за стреса. При измиване на косата той се разрежда и човек усеща едно спокойствието и порядък в своята душа и тяло.

инфо: http://www.standartnews.com/

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebookhttps://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df12ce92c617f77%26domain%3Dsvetovnizagadki.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsvetovnizagadki.com%252Ff24e18758f4739%26relation%3Dparent.parent&container_width=548&href=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=large&width=450https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3724712521800685&output=html&h=380&slotname=2802364678&adk=1721809809&adf=1691643304&pi=t.ma~as.2802364678&w=500&lmt=1629872975&psa=1&format=500×380&url=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&flash=0&wgl=1&dt=1629872952637&bpp=15&bdt=4682&idt=15&shv=r20210819&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5e194a990b43f85c-22df875fb8c800ca%3AT%3D1629870826%3ART%3D1629870826%3AS%3DALNI_MaRp_58KPhKFxcZYRDQR5BOOxDLYg&prev_fmts=1060×280%2C0x0%2C468x60%2C160x600%2C300x600%2C1366x657%2C300x600&nras=2&correlator=8212508839644&frm=20&pv=1&ga_vid=1156139122.1629872950&ga_sid=1629872950&ga_hid=894364828&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=475&ady=4989&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=2381&eid=44747620%2C31062297&oid=3&psts=AGkb-H84c1toVz3FQ6bqWdep3JBpcADMf2QcADSVkeXjhOJlqufpz5YkKPiMhLA-uI1DG5Hlm4ZIJ8i00mA%2CAGkb-H_JWxDQeL2Ac7olF-eraJx0PEsFO74Pq6yDUcEHhfjLyWEMJN6-n_zmjxUVLI7pPiAYyWK-8NjEFZQ%2CAGkb-H9Dv-Lo9NENfe3tg_o7yvxDVlinCdGW-Kj85D1PH3zAuk3mibasas5j8-cKSxKwLJ1AwzRbqjLZTrY%2CAGkb-H_I6QXkI-K6q3aSFrACPKHiolkJuftKOACveh05ScNg9WX9GXmK3SaJ4mlp0MGR3zVeLS6dsgNec3G0XA%2CAGkb-H_AVx-q-tygQQ76w5AxPZKllUsOt0DB2A83hDFoTlNgLdsA-E6XoAWsBFkACb8jGjrzx4A9NV0nnlk&pvsid=467703645581279&pem=737&wsm=1&ref=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fpage%2F3%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CpoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=23&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=6N8NANteFc&p=http%3A//svetovnizagadki.com&dtd=23141https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.f88235f49a156f8b4cab34c7bc1a0acc.bg.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=bg&original_referer=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&size=m&text=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%7C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8&time=1629872976423&type=share&url=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2Fhttps://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2e7fdcbc7c93ac%26domain%3Dsvetovnizagadki.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsvetovnizagadki.com%252Ff24e18758f4739%26relation%3Dparent.parent&container_width=92&href=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=150Share1Savehttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3724712521800685&output=html&h=600&slotname=1309285077&adk=347019231&adf=29714170&pi=t.ma~as.1309285077&w=160&lmt=1629872952&psa=1&format=160×600&url=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2F&flash=0&wgl=1&dt=1629872952656&bpp=7&bdt=4702&idt=8&shv=r20210819&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5e194a990b43f85c-22df875fb8c800ca%3AT%3D1629870826%3ART%3D1629870826%3AS%3DALNI_MaRp_58KPhKFxcZYRDQR5BOOxDLYg&prev_fmts=1060×280%2C0x0%2C468x60&nras=1&correlator=8212508839644&frm=20&pv=1&ga_vid=1156139122.1629872950&ga_sid=1629872950&ga_hid=894364828&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=1033&ady=466&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44747620%2C31062297&oid=3&pvsid=467703645581279&pem=737&wsm=1&ref=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fpage%2F3%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CopeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=23&ifi=5&uci=a!5&fsb=1&xpc=KN9qrDLHgF&p=http%3A//svetovnizagadki.com&dtd=101

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

17 КОМЕНТАРА

 1. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOПритесних се.Отговор
 2. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOИзводът е,че хората с буйни коси са по -яки, а тези с по-рядка коса и плешивите са по-умни!Отговор
 3. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOSpored drugo prouchvane v USA dbelite kosmi na glavata sa svarzvashti anteni sas zaobikaliashtata sreda ,a po tankite kosmi sa anteni za po-finna energia transformirana ot po-visoki vibracii v kosmosa..spored debelinata na kosama moje da se opredeli chovekat kakvi vibracii izlachva i priema: po grubi s debel kosam i po-finni s tanak kosamОтговор
 4. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOА плешивите не излъчват никаква енергия.. :D:D:D:DОтговор
 5. Таня 7 ГОДИНИ AGOЯ преди като бех с длъга коса освен въшки, никакви свръхсили не съм имал.Отговор
 6. Bojidar Bojinov 7 ГОДИНИ AGONjakoy hora i s kosa i bez kosa sa si ednakvi.Отговор
 7. anonimen 7 ГОДИНИ AGOAko e taka, za6to boudiskite monasi sa s obrasnati glavi? Za6to tatarite sa bili s konska opa6ka? Mogem da zadaden o6te mnogo vaprosi, no otgovorite 6te badat razli4ni v zavisimost koultourata i religiata. Varvi 4e tarsi istinata.Отговор
 8. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOАдолф :
  След евреи,арменци и цигани щях да почна с плешивите…….Отговор
 9. biliana griebel 7 ГОДИНИ AGO:))Pferomon-ximi4no vestestvo,koeto ,privli4a majkite grabna4ni sastestva:)..- testosterona se poka4va pri miris( majete imat rezeptori v nosovata kuxina,koito ylavjt mirisa na pferomona) ili pogled na kosata na jenite( 3atova sa moderni exstensenite)..:))..no i 3atova vav vsjka relogij e 3abraneno da se vli3a vav Bojestvennite xramove s ne3akriti kosi-zarkvi,djamii,evreiski xramove i dr…kosite trjbva da sa pokriti…:))..ima i v zjl svjt po aptekite ximi4noto vestestvo i kogato se smesi s parfum se predpolaga,4e nikoi maj ne moje da ystoi na ta3i ximi4na sastavka ili na jena,kojto ja pol3va :))….Отговор
 10. Анонимен 7 ГОДИНИ AGO„В случай, че този буфер липса, както е при плешивите мъже, индивидът ставал по-чувствителен към околните енергии“, а в същото време плешивия индианец се превърнал в пушечно месо. Нещо май не се връзва.Отговор
 11. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOPo4ti vsi4ko e luja za6oto vsi4ki bolesti idvat Ot negativa energiqОтговор
 12. Анонимен 7 ГОДИНИ AGOИма много смисъл в стасията.Аз лично си обясних много въпроси. Косата ни не е поствена случайно там където е,и трябва да е там .Отговор
  • Ная 6 ГОДИНИ AGOПравилно! Няма нищо излишно в човешкото тяло!Отговор
 13. Симпатичен и скромен Пекински пор вдовец с огромен жълт и добронамерено пулсиращ ГМО порец 4 ГОДИНИ AGOИМА ДОЗА ИСТИНА ТУК,И ВСИЧКИ ЧАКАЛДАЦИ ТУК ДА ПИШАТ НА БЪЛГАРСКИ .Отговор
 14. Анонимен 3 МЕСЕЦА AGOТо хубаво ама този текст е копиран в 100 различни статииОтговор

Оставете коментар

http://jetpack.wordpress.com/jetpack-comment/?blogid=46467655&postid=10313&comment_registration=0&require_name_email=0&stc_enabled=1&stb_enabled=1&show_avatars=1&avatar_default=monsterid&greeting=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&greeting_reply=%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%25s&color_scheme=light&lang=bg-BG&jetpack_version=2.9.5&sig=2fc345dc8b7d12767e8a2b024d2dcb17ddb78391#parent=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fshestoto-chuvstvo-se-krie-v-kosata%2FПисането на кирилица е силно препоръчително.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите и мненията, изказани в тях. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които съдържат обидни или нецензурни изрази, които представляват явна или скрита реклама и които преценим за неподходящи по някаква друга причина.

Моля, обърнете внимание, че коментарите не са начин за връзка с нашия сайт. В случай, че искате да се свържете с нас, моля ползвайте за това секцията Контакти.

Publicējis intinja

Esmu 60 gadus veca Dzivoju Rezeknes novada

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: