МИТОЛОГИЧНИТЕ ЯПОНСКИ ЧУДОВИЩАТА НУКЕКУБИ И РОКУРОКУБИ

МИСТЕРИИ / 23 АВГ. 2021https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df36875dcc73e948%26domain%3Dsvetovnizagadki.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsvetovnizagadki.com%252Ff179c680386c34%26relation%3Dparent.parent&container_width=548&href=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2F%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d1%258f%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2587%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2589%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d1%2583%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=large&width=450

На европейците е добре позната гръцката митология с нейните демонични чудовища като Горгона Медуза, Сцила и Харибда.

Източните народи обаче имат не по-малко чудновати образи в своята митологична система. Сред тях особено ярко се откроява японската митология, в която изследователят на митологемите се сблъсква с истински парад на странни чудовища, духове и демони. На европейците тези фолклорни образи изглеждат екзотично, но за японците са същества, естествено втъкани в бита и културата им.

Едни от тях имат вида на хора, други на различни животни, но всички са с необикновени способности и преливането от едно състояние в друго е въпрос на мигновено решение при тях.

Две от митологичните японски чудовища са особено интересни, защото могат да бъдат направени аналогии с наши фолклорни образи – на самодивите и техните превъплъщения.

Чудовището Нукекуби

Това необичайно същество е чудовище от фолклора на Страната на изгряващото слънце. През деня Нукекуби прилича на обикновен човек, но с настъпването на нощта се отключват необикновените му качества. Вратът и главата му се отделят от тялото и летят свободно, за да търсят своята плячка. Те нападат жертвите си, крещейки силно, за да ги изплашат, и хапят.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3724712521800685&output=html&h=60&slotname=6149768273&adk=1618039154&adf=2210996752&pi=t.ma~as.6149768273&w=468&lmt=1629872555&psa=1&format=468×60&url=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2F%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d1%258f%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%2587%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2589%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25bd%25d1%2583%2F&flash=0&wgl=1&dt=1629872555193&bpp=5&bdt=3433&idt=7&shv=r20210819&mjsv=m202108240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5e194a990b43f85c-22df875fb8c800ca%3AT%3D1629870826%3ART%3D1629870826%3AS%3DALNI_MaRp_58KPhKFxcZYRDQR5BOOxDLYg&prev_fmts=1060×280%2C0x0&nras=1&correlator=4289485530357&frm=20&pv=1&ga_vid=1140468827.1629872553&ga_sid=1629872553&ga_hid=85530581&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=4&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=475&ady=1493&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=0&eid=44747620%2C31062297&oid=3&psts=AGkb-H9xBeD7wzE7Zplgb4b_5pHMMd0Lf8_elSm9JYraIt84khfkAA5WTz-fwlHtxWe9D-L0TsFl8fUq_lU&pvsid=4140434608675239&pem=737&wsm=1&ref=http%3A%2F%2Fsvetovnizagadki.com%2Fpage%2F2%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CpoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=23&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=sjwW6uRNsZ&p=http%3A//svetovnizagadki.com&dtd=25

Докато главата и вратът са отделени от тялото, трупът стои неподвижно. Главата и вратът трябва да се свържат отново с тялото до изгрева на слънцето, защото в противен случай съществото умра. Затова японските герои – самураите, търсят тялото на Нукекуби през това време от денонощието, когато чудовищата са уязвими, за да ги убият.

Както и нашите самодиви, през деня Нукекуби имат човешки образ, смесват се с хората и живеят в човешки семейства. Денем чудовищата не могат да бъдат различени от другите хора освен по една тънка червена линия със символи около врата, на мястото, където той се отделя от тялото. Нукекубите прикриват издайническия белег с накити или шалове.

Чудовището Рокурокуби

Този митологичен образ често се бърка с другото известно чудовище от фолклора – Нукекуби, защото и двете митологични създания през светлата част от денонощието приемат човешки образ и живеят сред хората.

Уменията на Рокурокуби наподобяват на тези на Нукекуби. Създанието на мрака, наречено Рокурокуби, притежава способността да разтяга врата си много надалече. Може да променя и лицето си, както друго митологично същество – японските дяволи они. Целта е да плашат хората и те наистина си устройват жестоки шеги с всеки човек, който попадне в обсега им. Страстта им към шпиониране и плашене стига до там, че те се разкриват пред някои групи хора като слепите, пияниците или дори пред спящите, за да се наслаждават на страха и ужаса, който предизвикват.

През деня, също както близките до тях Нукекуби, Рокурокубите живеят с хората и дори може да се оженят за някой обикновен и нищо неподозиращ човек. Ако свикнат с човешкия живот и той им хареса, те полагат усилия да държат под контрол демоничната си природа. Легендите разказват, че някои техни представители дори не знаят, че са от такова потекло и се смятат за част от останалите хора.

Необикновеното в тях се проявява нощем, когато вратът на Рокурокуби се издължи неконтролируемо и на сутринта демоничното създание още пази спомена за съня, в който вижда околните вещи от всякакъв ъгъл.

Легендата твърди, че Рокурокуби са се появили от обикновени хора, които са нарушили законите на Будизма. Това може да е и карма заради някой близък, който е погазил свещените наредби. Затова тези чудовища често нападат други грешници и ги изяждат.

инфо: sanovnik.bg

Вижте още:

13 чудовища по старите пиратски карти и техните истории

11 славянски духове или чудовища, които вероятно (не) познавате

Митологични чудовища в древния

Publicējis intinja

Esmu 60 gadus veca Dzivoju Rezeknes novada

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: