Hipnoze ir noslēpumaina un nesaprotama parādība, kas sastāv no pārveidota indivīda apziņas stāvokļa, vienlaikus apvienojot nomodā raksturīgās iezīmes, īpaši miegu ar sapņiem un bezmiega pazīmes bez sapņiem. Pateicoties dažādu hipnotisko paņēmienu izmantošanai, kļūst iespējama vienlaicīga līdzāspastāvēšana savstarpēji izslēdzošos apziņas stāvokļos.

Cilvēka hipnoze vienā reizē izraisīja lielu cilvēku interesi, un tās rezultāts bija krasi mainīgā attieksme pret viņu. Dažādos vēsturiskos atskaites punktos attieksme mainījās un pārgāja no aizrautīgi pozitīva uz ārkārtīgi negatīvu. Hipnotiskā miega stāvokli izraisa fiziska iedarbība vai garīgas metodes. Fizisko efektu attēlo ietekme uz vizuālo analītisko sistēmu, izmantojot vienotu roku kustību indivīdam, kurš praktizē hipnozes paņēmienu, uz dzirdes analizatoru, izmantojot monotonu svārsta sitienu, fokusējot acis uz nekustīgu priekšmetu utt.

Hipnozes psihiskās metodes sastāv no mutiska vai rakstiska ieteikuma.

Eriksona hipnoze

Lielākā daļa parasto cilvēku nezina, ka papildus klasiskajiem miega līdzekļiem, kuros terapeits autoritāriski stāsta subjektam, ko darīt un just, ir arī citas, efektīvākas metodes.

Eriksona hipnoze ir nosaukta pēc tā izveidotāja Miltona Eriksona. Eriksona mainītās apziņas koncepcija kļuva par pamatu ne tikai Eriksona hipnozes tehnikai, bet arī neiroingvistiskās programmēšanas metodei. Šīs metodes ir paredzētas ātra stratēģiska rezultāta sasniegšanai, un tās tiek uzskatītas par ierosinošu psihoterapiju.

Eriksons bija paralizēts poliomielīta dēļ septiņpadsmit gadu vecumā. Šī kaite piespieda Eriksonu izveidot savu metodiku, kas viņam palīdzētu pārvarēt slimības sekas. Tieši slimības pārvarēšana palīdzēja Eriksonam veidot jaunu psihoterapeitisko virzienu, kura pamatā bija hipnotiskā transa lietošana vienlaikus ar īpašo hipnozes valodu, kurā tiek izteikti saudzīgi ierosinājumi bez vardarbīgas iejaukšanās, apejot indivīda apziņu. Tādējādi dzima Eriksona hipnoze.

Specifisko hipnotisko valodu, kuru izmanto Eriksons, raksturo tēlainība, spilgtums, daudzlīmeņu līmenis. Arī šis hipnozes veids izceļas ar piesardzīgu attieksmi un cieņu pret indivīda vēlmēm. Pacientiem vienmēr tiek dota izvēle, viņi var pieņemt ieteikumu vai to ignorēt. Darbs pie problēmas notiek hipnotiskā stāvoklī, kas palielina psihoterapijas efektivitāti.

Eriksona vieglā hipnoze nodrošina tūlītēju iespēju strādāt ar bezsamaņas slāņiem, apejot apziņas uzraudzību, kas palēnina vai pat bloķē transformācijas procesu.

Eriksona hipnotiskais transs ir stāvoklis, kas sastāv no hipnotizēta indivīda uzmanības koncentrēšanas sevī un uz ārpasauli. Šajā gadījumā hipnologa balss virza indivīda iekšējo uzmanību un virza viņu. Uzmanības koncentrēšana ir ierobežota arī līdz minimumam. Citiem vārdiem sakot, pacientam tiek radīti apstākļi, saskaņā ar kuriem viņš nevarēs atraut uzmanību no ārējiem stimuliem, kuriem nav nozīmes. Rezultātā transā jaunā izpratne notiek ātrāk.

Eriksona pieeju raksturo paplašināta hipnotiskā stāvokļa ideja, kas ir mainīta apziņas stāvokļa variācija. Eriksons hipnotisko transu uzskatīja par “terapeita – individuālo” attiecību secību, kas izraisa iegremdēšanu iekšējās sajūtās un izraisa pārveidotu apziņas stāvokli, kas sastāv no pacienta “es” automātiskas izpausmes bez apziņas.

Hipnoterapeits veic darbības saskaņā ar pārstrādes principu, kurā indivīda pašizpausmes standarti tiek uzskatīti par terapeitiskā transa parādīšanās pamatu. Lai to panāktu, terapeitam ir jārada nevis stereotipiski ietekmējumi, bet gan jāpielāgojas pašreizējai indivīda uzvedībai un pēc tam viņa vadībai. Transs rodas sajūtu līmenī starppersonu mijiedarbības dēļ, kad hipnologs pielāgojas indivīdam, ļaujot abiem dalībniekiem kļūt jutīgākiem attiecībās pret vienu.

Cilvēka Eriksona hipnoze sastāv no šādiem posmiem: uzmanības koncentrēšana, īslaicīga apziņas attieksmes efektivitātes un aktivitātes samazināšanās, bezsamaņas meklēšana, hipnotiska reakcija.

Lai saglabātu koncentrāciju fokusa lietošanas posmā:

– stāsti, kas palīdz ieinteresēt, motivēt, aizraut pacientu;

– standarta fiksācija skatienam;

– neverbāla komunikācija , jo īpaši pantomīma;

– iztēle vai vizualizācija;

– relaksācija;

– rokas levitācija.

Otrais posms, kas sastāv no īslaicīga apziņas iestatījumu efektivitātes un aktivitātes samazināšanās (depotencializācija), tiek realizēts, kad kļūst iespējams fiksēt uzmanību, kā rezultātā uzmanības koncentrācija automātiski sašaurinās līdz līmenim, kurā indivīda parastie atskaites rāmji tiek padarīti neaizsargāti pret depotencializāciju. Šim nolūkam tās tiek izmantotas: pārsteigums un šoks, uzmanības novēršana, kognitīvā pārslodze, disociācija, apjukums un citas metodes.

Eriksons visbiežāk izmantoja “pārsteigums – pārsteigums” kombināciju, lai “satricinātu” indivīdu un novērstu uzmanību no ierastajiem asociāciju modeļiem, tādējādi mēģinot attīstīt indivīda dabiskās spējas bezsamaņā radošumam. Transa stāvokļa indukcijas un ieteikumu tehnikas visefektīvākais komponents ir neskaidrības.

Lielākā daļa psihoterapeitu centās rast skaidrību, savukārt Eriksons rīkojās pretēji, izraisot apjukumu starp indivīdiem. Viņš īpaši centās attīstīt spēju komunicēt ar pacientiem tā, lai viņiem rastos neskaidrības. Galvenais atslēga viņa komunikācijā ir šķietami nejauša un šķietami netīša iejaukšanās, kas traucē pacienta parasto reakciju uz reālo situāciju, kas provocē miglāja stāvokļa rašanos, nenoteiktību, kā rezultātā indivīds viegli pieņem hipnozi kā līdzekli situācijas risināšanai. Eriksona apjukuma provocēšanas metode liek uzsākt visas pacientu darbības, lai pretotos transam. To izmanto par pamatu vieglas hipnozes izraisīšanai. Klientu ir iespējams sajaukt, pārtraucot vienu vai otru stereotipu. Piemēram, viens no šiem Eriksona izgudrotajiem trikiem ir transas pamudināšana caur rokasspiedienu. Tās būtība ir negaidītība, kas atdala parastās indivīda eksistences robežas, lai izraisītu tūlītēju neskaidrību. Eriksons ņēma savu hipnotiskās transas indukcijas koncepciju ar rokasspiedienu kā veidu, kā radīt katalepsiju.

Vēl viena neskaidrība, ko sākotnēji izstrādāja Eriksons ar vecumu saistītai regresijai, ir laika dezorientācija. Pacienta uzmanība tiek koncentrēta, runājot par jebkurām neitrālām, ikdienišķām darbībām (piemēram, pārtiku), pēc kurām pakāpeniski tiek veiktas dažādas manipulācijas, veidojot apjukumu un provocējot dezorientāciju.

Neautoritārā transā tiek izmantotas Eriksona izstrādātās metodes, piemēram, implicēšana (t.i., implicēšana), savienojums un dubultā savienojums, disociācija, ideomotoriskā signalizācija, ratifikācija un daudzas citas netieša ierosinājuma metodes. Ietekme uz viņu bija atslēga, automātiski iestatot pārslēgšanas slēdzi klienta asociatīvo procesu ieslēgšanai paredzamos modeļos, nesaprotot, kā tas notiek. Liga (savienojums) metode ir vairāku salīdzinātu alternatīvu izvēle. Jebkura izvēle indivīdu virzīs pareizajā virzienā. Kā vissvarīgākais transu attīstības elements tiek izmantota disociācija, kas starp apzināto un bezsamaņu var notikt gan mehāniski, gan ar noteiktu stimulu un vingrinājumu kopuma darbību. Disociācija var rasties, ja viens no uzdevumiem tiek uzticēts klienta funkcionēšanas apzinātai daļai, bet otrs – bezsamaņai.

Visām pozitīvajām izmaiņām subjekta personības struktūrā, viņa spriedumos, emocijās vai uzvedības modeļos jābūt apmācības, kas notiek hipnozes laikā, rezultātam, nevis tieša īpaša ieteikuma rezultātam.

Hipnoze neveido jaunas iespējas pacientiem, tā nodrošina piekļuvi iepriekšējai pieredzei, spējām, zināšanām, palīdzot tās labāk izmantot.

Pats Ēriksons sauca palīdzības hipnozi saskaņā ar savu izmantošanas metodes koncepciju vai naturālistisko pieeju. Viņa pieejas galvenais princips ir nepieciešamība izmantot jebkādu indivīda demonstrēto pārliecību, vērtības, attieksmi, emocijas vai uzvedības modeļus, lai viņu pamudinātu uz pieredzi, kas veicina psihoterapeitiskās pārvērtības. Pakāpeniski klients hipnozes terapijas laikā gatavojas pārcelt terapeitiski svarīgo mācīšanos no bezsamaņas līmeņa uz apziņas līmeni.

Regresīva hipnoze

Regresīvu hipnozi sauc arī par iepriekšējās dzīves regresiju. Tīrā formā tas pārstāv terapeitisko paņēmienu, kura būtība ir viena vienīga ierosināma attieksme – vecuma regresija. Citiem vārdiem sakot, regresīva hipnoze ir tā sauktais ceļojums uz jūsu pagātni.

Regresīvas hipnozes priekšrocība attiecībā pret transu dabisko stāvokli tiek uzskatīta par mērķtiecīgu informācijas “vilkšanu” par kādu apstākli no pagātnes, kas atbilst nepieciešamajam laika periodam un noteiktam subjekta vecumam. Transa dabiskajā stāvoklī domas lielākoties rodas nejauši un nejauši.

Regresīvā hipnoze maina cilvēka psihi atkarībā no vecuma, kuru tas iedvesmo. Žesti un sejas izteiksmes, intonācijas un pat daži fizioloģiskie rādītāji tiek pielāgoti ieteiktajam vecuma periodam.

Regresīvās hipnozes paņēmiens ietver īpašu jautājumu ķēdi subjektam, kurš atrodas hipnotiskā miega stāvoklī, lai identificētu un atpazītu situācijas, kas notikušas agrāk vai iepriekšējā dzīvē. Mūsdienu zinātne apņēmīgi noraida ne tikai iespēju atgādināt par reālu pagātnes dzīvi, bet arī reinkarnācijas esamību. Tomēr daži psihoterapeiti ir pārliecināti, ka indivīdu mūsdienu dzīves problēmu cēloņi vairumā gadījumu ir traumatiskas atmiņas no iepriekšējās. Lai risinātu šādas problēmas, pacienti nonāk hipnotiskā stāvoklī un palīdz viņiem nodzīvot emocionālos pārdzīvojumus, tos realizēt un tādējādi novērst viņu spriedzi. Diemžēl nav iespējams empīriski pierādīt iespējas piedzīvot iepriekšējās dzīves notikumus, jo pat tad, ja subjekti it kā “atsauktu atmiņā” šādus notikumus, nav īstu pierādījumu tam, ka notikumi tiešām bija iepriekšējā dzīvē.

Pēdējos gados regresīvā hipnoze bieži tiek izmantota kā indivīdu “personīgās izaugsmes” instruments dažādos ezotēriskas ievirzes apmācības semināros.

Mūsdienās regresijas korekciju bieži izmanto kā psiholoģiskās palīdzības līdzekli subjektiem.

Šajā gadījumā palīdzība ar hipnozi nozīmē, ka indivīds ir iegremdēts transā, kurā speciālists meklē un identificē laika posmu no savas pagātnes, kurā radusies traumatiska situācija, pēc tam analizē šo situāciju, atrod risinājumu konstatētās problēmas novēršanai, pēc kuras tā tieši rodas darbs pie problēmas novēršanas. Hipnozes sesija, piemērojot regresīvu korekciju, bieži tiek veikta vairākas reizes, jo ne visi indivīdi pirmajā mēģinājumā var iekļūt transas stāvoklī, turklāt pašas problēmas notikuma analīzei var būt nepieciešams laikietilpīgs pētījums. Bieži vien speciālistam ir jāapspriež identificētā problēma ar klientu, kad viņš ir nomodā.

Ir uzdevumi, kas tiek veiksmīgi atrisināti, izmantojot regresīvo korekciju. Tie ietver:

– pašnoteikšanās jautājumi, kad indivīds pats nespēj noteikt savu profesionālo orientāciju, misiju, vietu dzīvē;https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0361695504525203&output=html&h=280&slotname=1028195076&adk=828003398&adf=2085327114&pi=t.ma~as.1028195076&w=540&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1629779231&rafmt=1&psa=0&format=540×280&url=http%3A%2F%2Flv.housepsych.com%2Fgipnoz_default.htm&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&dt=1629779199620&bpp=10&bdt=1617&idt=871&shv=r20210819&mjsv=m202108190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dcb7dc1cdbceda5dc-22848e31adc80049%3AT%3D1629779201%3ART%3D1629779201%3AS%3DALNI_MbW5CoKL87Tiw3cp5GZpFoCbe83oA&prev_fmts=540×280%2C0x0&nras=1&correlator=6890779204913&frm=20&pv=1&ga_vid=55659844.1629779200&ga_sid=1629779200&ga_hid=139452598&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=400&ady=3932&biw=1349&bih=657&scr_x=0&scr_y=1306&eid=31062297&oid=3&pvsid=2878588930765054&pem=654&wsm=1&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C657&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=23&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=O3E06YhvC6&p=http%3A//lv.housepsych.com&dtd=31860

Publicējis intinja

Esmu 60 gadus veca Dzivoju Rezeknes novada

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: