IZZINĀŠANA

POSTED ON  BY MB

Mūsu maņu orgāni, lai arī tie tiktu papildināti ar jebkuru fantāziju vai aparātiem, neļauj mums izprast pašu lietas būtību. Mums iespējams uztvert tikai visa notiekošā norises, reakcijas uz apkārtējo vidi un visas iespējamās saistības starp tām.

Mūsu maņu orgāni, lai arī tie tiktu papildināti ar jebkuru fantāziju vai aparātiem, neļauj mums izprast pašu lietas būtību. Mums iespējams uztvert tikai visa notiekošā norises, reakcijas uz apkārtējo vidi un visas iespējamās saistības starp tām.

Piemēram, mēs ar saviem redzes orgāniem neuztveram pašu objektu, bet tikai gaismas iedarbību uz citiem objektiem, pareizāk sakot, atstarotās gaismas iedarbību uz mūsu acīm. Ar dzirdes orgāniem mēs neuztveram pašu skaņu, bet tās iedarbību uz tiem. Tāpat ar garšas orgāniem mēs neuztveram pašu objektu, bet tikai ar siekalu, dziedzeru un nervu galiņu palīdzību mēs esam spējīgi izjust noteikta objekta īpašības.

Visas mūsu sajūtas atklāj mums tikai būtības savstarpējās iedarbības reakcijas, bet ne viņu pašu. Pat taustes orgāni – rokas un ķermenis, kuri mums sniedz informāciju par objekta cietību un temperatūru, neatklāj mums pašu objektu, bet ļauj tikai spriest par šo objektu no mūsu pieskārienu un sajūtu reakcijas.

Tādā veidā, maksimāla pasaules izzināšana izpaužas būtības darbības izzināšanā, bet tā kā mēs to pat savās vispārdrošākajās fantāzijās ne reizi neesam varējuši stādīties priekšā, tad mums trūkst pat domu izraisīts tēls un vēlēšanās izzināt to. No augstāk sacītā kļūst skaidrs, kāpēc mēs nevaram izzināt pat sevi un savu būtību.

Uztverot sevi kā objektu, kurš aizņem vietu, kuram piemīt forma, temperatūra un apziņa, mēs uztveram savas būtības darbības rezultātu, bet ne pašu būtību. Pašu pilnīgāko priekšstatu par mūsu pasauli mēs iegūstam no pirmās pakāpes, objekta matērijas izprašanas, un šī informācija mums ir pilnīgi pietiekama, lai mēs varētu eksistēt un būtu saskarsmē ar apkārtējo pasauli.

Otrā pakāpe ir matērijas īpašību izzināšana. Tā kļūst mums izprotama izpētot apkārtējo dabu ar mūsu uztveres orgānu palīdzību. Šīs pakāpes izzināšanas attīstība noveda pie zinātnes rašanās. Uz šo zinātni mēs paļaujamies jebkurā dzīves situācijā un viņas patiesīgumā esam pilnīgi pārliecināti. Arī šī pasaules izprašanas pakāpe pilnīgi apmierina cilvēku.

Trešā izzināšanas pakāpe – objekta abstraktā īpašība, būtu mums pieejama, ja mēs būtu spējīgi novērot šo īpašību, nesaistot to ar pašu objektu – tās matēriju. Tikai iztēlē ir iespējams atdalīt īpašību no matērijas. Piemēram, meli kā abstrakts jēdziens, kas nav saistīts ar cilvēku.

Mēģinājumi izzināt īpašību, nesaistot to ar objektu, viņas idealizētā veidā, nedod mums patiesus rezultātus un neapstiprinās praksē. Ko nu vēl runāt par būtību, kuru mēs ne reizes neesam redzējuši ietērptu matērijā!

Tādā veidā mēs redzam, ka objekta būtība ir pilnīgi neizzināma, bet viņas abstraktā īpašība tiek izprasta nepareizi. Tikai matērija un tās īpašības saistībā ar matēriju sniedz mums daudz maz patiesu un pietiekamu priekšstatu par pētāmo objektu.

http://www.kabbalah.info/latvikab/

14.01.2007

Komentāri:

 Tallinas grupa,   14:14:13 29.01.2007

Publicējis intinja

Esmu 60 gadus veca Dzivoju Rezeknes novada

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: